عنوان جزوه : ماده ژنتیک مخاطبان : کنکوری ها و دبیرستانی ها  
عنوان جزوه : شیمی دوم دبیرستان - ساختار اتم مخاطبان : کنکوری ها و دبیرستانی ها  
عنوان جزوه : زیست – چرخه‌ کربس مخاطبان : کنکوری ها و دبیرستانی ها  
عنوان جزوه : زیست - سفری به درون سلول مخاطبان : کنکوری ها و دبیرستانی ها  
عنوان جزوه : الکتریسیته ساکن (فیزیک دبیرستان) مخاطبان : کنکوری ها و دبیرستانی ها    
عنوان جزوه : عربی کنکور (درسنامه های آموزشی ، فرمول ها و نکات تستی) مخاطبان : کنکوری ها و دبیرستانی ها  
عنوان جزوه : سینتیک شیمیایی مخاطبان : کنکوری ها و دبیرستانی ها  
© تمامی حقوق برای جزوه کده محفوظ است. هر گونه فروش جزوات و مقالات موجود در جزوه کده در سایت های دیگر پیگرد قانونی دارد.