عنوان جزوه : زیست گیاهی مخاطبان : دانشجویان رشته زیست شناسی ، مهندسی کشاورزی و دیگر علاقه مندان  
عنوان جزوه : گیاه شناسی و خاک شناسی مخاطبان : دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی و دیگر علاقه مندان  
عنوان جزوه : فیزیک عمومی 1 و 2 مخاطبان : دانشجویان تمامی رشته های مرتبط با علوم ریاضیات  
© تمامی حقوق برای جزوه کده محفوظ است.