عنوان جزوه : مبانی اقتصاد مهندسی مخاطبان : دانشجویان رشته های مهندسی  
عنوان جزوه : فیزیک عمومی 1 و 2 مخاطبان : دانشجویان تمامی رشته های مرتبط با علوم ریاضیات  
عنوان جزوه : کنترل موجودی مخاطبان : دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی، مهندسی صنایع و دیگر علاقه مندان  
© تمامی حقوق برای جزوه کده محفوظ است.