عنوان جزوه : مقاومت مصالح مخاطبان : دانشجویان عمران ، معماری و ... .  
عنوان جزوه : بررسی سیستم های قدرت مخاطبان : دانشجویان رشته مهندسی برق و دیگر علاقه مندان  
عنوان جزوه : مبانی اقتصاد مهندسی مخاطبان : دانشجویان رشته های مهندسی  
عنوان جزوه : آمار و احتمال مهندسی مخاطبان : دانشجویان رشته های مهندسی  
عنوان جزوه : روش اجزاء محدود مخاطبان : دانشجویان رشته مهندسی عمران و دیگر علاقه مندان  
عنوان جزوه : تکنیک پالس مخاطبان : دانشجویان رشته مهندسی برق و دیگر علاقه مندان  
© تمامی حقوق برای جزوه کده محفوظ است.